Helse og velvære for katterSykdommer og lidelser hos katterpH-verdien i kattens urin og kattens helse

pH-verdien i kattens urin og kattens helse

Det er allment kjent at pH-verdien i kattens urin kan ha direkte sammenheng med urinveiene. Står katten din i fare for å utvikle krystaller i urinveiene, krystaller som kan føre til utvikling av steiner og en potensiell urinveisblokkering? Hvordan påvirker fôret kattens pH-verdier i urinen og risikoen for krystalldannelse? Her får du hjelp til å oppklare mysteriet rundt pH-verdien i kattens urin og hvordan disse tallene kan korrelere med kattens urinveishelse.

Betydningen av pH-nivåer

pH er et mål på surhetsgraden eller alkaliniteten i en væske. pH-nivået i urinen – både hos mennesker og katter – kan utgjøre forskjellen mellom helse og sykdom.

Katter er spesielt sårbare for pH-problemer. Når pH-verdien er for høy eller for lav, kan det dannes krystaller i kattens urin. Krystaller kan kombineres med andre stoffer i urinen og danne grus og steiner som irriterer, blør og/eller blokkerer.1 En katt med blokkert urinrør (røret som leder urinen ut av kroppen) vil dø uten rask behandling.

Det normale pH-intervallet i urinen hos katter

Katter trenger sur urin for å holde urinveiene friske. Selv om intervallet varierer under visse omstendigheter, synes det å være enighet blant eksperter om at et intervall på mellom 6,3 og 6,6 er sunt.2 (Jo lavere pH-verdien er, desto surere er urinen.) En pH over dette intervallet kan føre til vekst av struvitter (magnesiumammoniumfosfatkrystaller). En pH-verdi under dette området kan føre til dannelse av kalsiumoksalatkrystaller.

Andre faktorer som påvirker kattens urinveishelse

  • For høy konsentrasjon av mineraler i urinen: Selv om man i mange år ga det generelle «askeinnholdet» i kattemat skylden for mange urinveisproblemer hos katter, er aske bare de mineralrike restene som blir igjen etter forbrenning av fôret, og sier ikke noe om hvilke mineraler som er til stede, eller mengden og typen av dem. Når det er sagt, kan et overskudd av visse mineraler øke risikoen for krystalldannelse. Fôr med et ekstremt høyt innhold av magnesium og fosfor bør for eksempel unngås hos katter som er i faresonen for struvittkrystaller, mens kalsiumrikt fôr kan være risikabelt når kalsiumoksalatstein er et problem.
  • Vanninntak: Urinveiene krever tilstrekkelig med væske for å holde mineralene i løsning og forhindre at de danner krystaller. En katt som får i seg nok vann, vil danne mindre konsentrert urin og tisse oftere.3 Av disse grunnene anbefaler mange veterinærer at katter som er i faresonen for å danne urinkrystaller, kun får våtfôr og at de alltid har tilgang til friskt vann.
Les mer  Infeksjon i galleblæren hos katter

Kattens kosthold og urinveishelse

Sammenhengen mellom kosthold og urinveishelse er så viktig at mange av premiumprodusentene av kattemat nå produserer fôr som er spesielt utviklet for å fremme urinveishelse. Det finnes reseptbelagte dietter for katter som har spesielt høy risiko for krystall- og steindannelse.4 Snakk med veterinæren din for å finne flere gode kostholdsvalg basert på kattens spesielle behov.

Hvis du mistenker at kjæledyret ditt er sykt, må du ringe veterinæren umiddelbart. Ta alltid kontakt med veterinæren når du har helserelaterte spørsmål, siden veterinæren har undersøkt dyret, kjenner dyrets helsehistorikk og kan gi de beste anbefalingene for ditt kjæledyr. Artikkelkilder Point Pet bruker kun kilder av høy kvalitet, inkludert fagfellevurderte studier, for å underbygge fakta i artiklene våre. Les vår redaksjonelle prosess for å lære mer om hvordan vi faktasjekker og sørger for at innholdet vårt er nøyaktig, pålitelig og troverdig.

  1. Urinstein (uroliths, Calculi) hos katter. Veterinærhåndboken, 2020

  2. Kontroll av urin Ph. Veterinærhåndboken, 2020

  3. Kostholdsbehandling av blærestein. Klinisk ernæringstjeneste ved Cummings School, 2020

  4. 5 trinn for å opprettholde kattens urinhelse. Austin Veterinary Emergency and Specialty Cente, 2020

Previous article
Next article
- Advertisement -