Fisk og akvarierStell og vedlikehold av akvarierHva forårsaker høy pH i et akvarium?

Hva forårsaker høy pH i et akvarium?

Det er ikke noe de fleste av oss tenker over til daglig, men nesten alle væsker, inkludert vann, er enten sure eller basiske, noe som måles som et pH-nivå – men i akvarier kan pH-nivået ha stor innvirkning på fisk og planter. Høy pH kan forekomme i akvarier, men det finnes måter å håndtere det på.

Hva er pH?

Bokstavene pH står for «kraften i hydrogen». Siden stor H er det kjemiske symbolet for hydrogen, skrives det alltid «pH». pH er et mål på mengden hydrogenioner i en løsning. Den beregnes som den inverse logaritmen av den totale konsentrasjonen av hydrogenioner. Derfor vil løsninger med høyere konsentrasjon av hydrogenioner ha en lavere pH (sur), og mindre hydrogenioner vil gi en høyere pH (basisk). pH-skalaen går fra 1 til 14, der pH 7,0 er nøytral (verken sur eller basisk). En forflytning på 1,0 enhet på pH-skalaen, f.eks. fra 6,0 til 7,0, tilsvarer en 10-dobling av hydrogenionkonsentrasjonen.

Hvorfor er pH-verdien i akvariet viktig?

Hydrogenioner spiller mange viktige roller når det gjelder transport gjennom membraner. Hos fisk er dette spesielt viktig i grensesnittet mellom gjeller og vann. Siden hydrogen er et positivt ladet ion, er det mange potensielle bindingspar som kan forstyrre ionetransporten. Hvis denne prosessen forstyrres, kan det få alvorlige konsekvenser for fiskens helse hvis den ikke klarer å skille ut avfallsstoffer fra blodet.

Avhengig av art kan fisken ha en høy eller lav pH-toleranse. Mange marine fiskearter er kjent for å ha svært liten pH-toleranse, mens andre fisk, som koi- og gullfisk, tåler et svært bredt pH-spenn. Gjør grundige undersøkelser før du tar med deg en art hjem, og forsikre deg om at akvariet ditt er tilpasset artens preferanser når det gjelder vannkvalitet. Noen fiskearter kan ikke holdes i samme akvarium fordi de ikke tåler samme pH-verdier. Eksempler på fiskearter som ikke tåler samme vannkvalitet, er diskusciklider, som krever mykt vann med lav pH, og afrikanske siklider, som krever høy pH og hardt vann.

Les mer  Slik fjerner du alger fra akvarieplanter

Vanlige årsaker til høy pH

Det er mange biologiske prosesser som kan påvirke pH-verdien i akvariet. Det er vanligst at pH-verdien synker, siden mer aktivitet, inkludert alger, fisk og virvelløse dyr, tilfører mer hydrogenioner til en løsning.

I de fleste tilfeller stammer høy pH fra kildevannet. Den opprinnelige pH-verdien i vannet vil avhenge av hvor du bor og hvilken filtrering du har hjemme. Hvis du bruker tilsetningsstoffer for å manipulere pH-verdien for å tilpasse den til visse fiskearter, er det viktig at du tar egne tester for å bestemme doseringen i stedet for å stole på hva pH-reguleringsflasken foreskriver, med mindre du starter med RO-vann. Avhengig av den kjemiske sammensetningen av vann fra springen, kan de bufrende tilsetningsstoffene reagere forskjellig avhengig av hvilke kationer og anioner som er til stede i ulike konsentrasjoner. Det er enkelt å utføre en enkel test med et kjent volum vann og en kjent vekt, ikke volum, av tilsetningsstoffet. Test pH og kH før og etter blanding. Basert på testen i et kjent vannvolum vet du nå nøyaktig hvor mye du skal tilsette i akvariet for å oppnå riktig pH.

Den nest vanligste årsaken til høy pH er mye plante- og/eller algeaktivitet. Planter og alger overlever ved hjelp av fotosyntese og respirasjon. Respirasjonen hos planter og alger skjer i fravær av sollys og er den samme som hos de fleste aerobe organismer på jorden. Kort fortalt bruker cellulær respirasjon oksygen og drivstoff til å skape energi eller varme, karbondioksid og vann. Motsatt bruker fotosyntesen lysenergi til å ta karbondioksid og vann for å lage oksygen og drivstoff slik at plantene kan overleve. Ved å fjerne karbondioksid fra miljøet og ikke øke karbonatalkaliniteten, kan pH-verdien stige sakte eller dramatisk, avhengig av den totale mengden planter i dammen eller akvariet.

Les mer  Slik genererer du oksygen manuelt i akvarier

Ulike substrater kan også lekke kationer til vannet og øke pH-verdien. Sørg for at du bruker et substrat som er egnet for arten og akvariet ditt. En enkel test kan gjøres ved å legge litt substrat i bløt i en bøtte med ferskvann og måle endringen i pH.

Løsninger for å korrigere pH-verdien

Advarsel

Hvis pH-verdien i akvariet er feil, må du IKKE forsøke å korrigere den raskt. Endringer i pH-verdien må gjøres gradvis, slik at fiskene langsomt kan venne seg til det nye miljøet. Hvis du endrer pH-verdien for raskt, enten opp eller ned, kan det potensielt drepe fisken. Endringene bør ikke være mer enn 0,3-0,5 pH-enheter per dag.

For å løse problemet med høy pH må du identifisere årsaken til problemet. Høy pH i utgangsvannet kan løses ved hjelp av kraftig filtrering eller et avherdingsanlegg, i tilfeller der høy pH samtidig har høy kH og/eller gH. Avgrensning av pH-verdien på grunn av høye plantekonsentrasjoner kan utledes av pH-kontroller hver time i dagslys. Hvis plantebelastningen er for høy, er den enkle løsningen å fjerne noen av plantene eller redusere belysningen. Dette er et vanlig problem i mange aquascape-systemer som fokuserer på planter og ikke fisk. Og det er enkelt å bytte ut et substrat som suger, med et nytt som ikke endrer pH-verdien i vannet.

Hvis du er sikker på at vannkilden er riktig kalibrert og at plantene ikke overbelaster systemet, kan det være en fordel å foreta en grundigere vurdering av vannkilden. Mange små nivåer av ulike kationer og anioner kan ha stor innvirkning på det endelige vannmiljøet. Noen byer eller dyrebutikker tilbyr gratis eller billig vanntesting. Vedvarende problemer løses ofte ved å installere et enkelt RO-system. Dette filtreringssystemet vil produsere en ren vannkilde med nøytral pH og begrenset kH/gH. Fra dette utgangspunktet må du måle tilsetningsstoffene riktig for å få pH, kH (alkalinitet) og gH (hardhet) til de riktige nivåene for fisken din. Vei alltid tilsetningsstoffene i stedet for å måle volumet for å få riktig dose.

Les mer  Hvordan bygge en koi-dam: En omfattende guide
- Advertisement -