Upassende mentalisering hos katter

Katter kan av og til oppføre seg underlig, men eiere som kjenner kattens vaner, vil lett gjenkjenne tegn på uhensiktsmessig mentalisering. Hvis en katt virker uvanlig forvirret, desorientert eller ukoordinert, er et besøk hos veterinæren på sin plass. Katten kan lide av akutt sykdom, en nevrologisk lidelse eller eksponering for en miljøgift som forårsaker unormal atferd.1

Hva er upassende mentalisering?

Uhensiktsmessig mentalisering er et vidt begrep som refererer til atferd som skyldes forstyrret kognitiv funksjon.

Symptomer på uhensiktsmessig mentalisering hos katter

«Feiltenning» i hjernen kan gi seg utslag i en rekke ulike former for unormal atferd. Noen ganger oppstår disse problemene plutselig, forårsaket av en skade eller betennelse. Kroniske hjernelidelser kan føre til gradvise atferdsendringer som forverres over tid, noe som resulterer i redusert livskvalitet.2

Symptomer

 • Vanskeligheter med å huske hvor matskålen eller kattedoen befinner seg
 • Ustø gange
 • Manglende koordinasjon
 • Problemer med balansen
 • Hemmet vekst (tidlig i livet)
 • Desorientering
 • Gangforstyrrelser
 • Forvirring
 • Senilitet (sent i livet)
 • Angst

Katter lærer ved å huske. Men en kattunge som har fått en hodeskade tidlig i livet, kan ha skadet den delen av hjernen som påvirker korttidsminnet. En traumatisk hjerneskade kan være årsaken til at katten har problemer med å huske hvor matskålen eller kattedoen befinner seg. Det kan også forklare en ustø gange, manglende koordinasjon og balanseproblemer.

Traumatiske skader kan også føre til redusert vekst.2 Et nytt kjæledyr som ser ut til å være mindre enn vanlig for sin alder og rase, eller en kattunge som ikke vokser, kan altså ha vært utsatt for en skade tidligere.

Nevrologiske forstyrrelser kan også føre til desorientering, pacing og forvirring rett etter en episode. Og alderdom kan føre til senilitet, som kan gi seg utslag i glemsomhet, angst og ukoordinert atferd.

Les mer  pH-verdien i kattens urin og kattens helse

Erich Schmidt / Getty Images

Årsaker til uhensiktsmessig mentalisering

Det er mye debatt om hvorvidt en katt kan ha en psykisk sykdom eller ikke. Hvis kattens atferd virker «rar», kan den være syk eller ha et problem med nervesystemet. Mulige årsaker til upassende mentalisering inkluderer:

 • Hjerneskade eller infeksjon
 • Eksponering for miljøgifter
 • Anfallslidelser
 • Genetiske mutasjoner
 • svulster
 • Kognitiv dysfunksjon (eldre katter)

Gary Ombler / Getty Images

Diagnostisering av uhensiktsmessig mentalisering hos katter

Hos veterinæren behandles enhver potensiell hjerneskade som en nødsituasjon, spesielt hvis den er et resultat av et nylig hodetraume. I tillegg til å stabilisere kjæledyret ditt, vil veterinæren utføre en undersøkelse for å evaluere kattens nevrologiske system, inkludert en MR- eller CT-skanning, som også vil bidra til å utelukke betennelsestilstander eller svulster.

I tilfelle eksponering for miljøgifter eller en anfallssykdom, vil blodprøver bidra til å avgjøre om det foreligger organskader (spesielt på nyrene eller leveren). Blodprøver vil også vise om det foreligger et metabolsk problem som forårsaker anfallene. Ved alvorlige anfall kan det være nødvendig med EEG for å måle den elektriske aktiviteten i kattens hjerne.3

Behandling

Alle katter som har pådratt seg en potensiell hodeskade, må undersøkes av en veterinær. Veterinæren vil først stabilisere den skadde katten ved hjelp av intravenøs væske og oksygen. Det er imidlertid ikke alltid garantert at katten blir helt frisk.

Katter som utsettes for miljøgifter står ofte i fare for å dø. Veterinærbehandling kan omfatte induksjon av oppkast, trekull for å absorbere giften fra tarmen, samt intravenøs væske og medisiner.

Ved krampeanfall vil veterinæren foreskrive medisiner for å kontrollere anfallene.

Les mer  Blærebetennelse hos katter

Det finnes foreløpig ingen kur mot demens eller senilitet hos katter. Opprettholdelse av gode rutiner, muligheter for mosjon og fôr av høy kvalitet vil bidra til å motvirke ytterligere tilbakegang. Kosttilskudd som omega-3-fettsyrer, SAMe og melatonin kan forbedre hjernefunksjonen hos eldre katter.

Prognose for katter med uhensiktsmessig mentalisering

Prognosen for katter med hjernelidelser varierer avhengig av type og alvorlighetsgrad av feilen.

Etter en hjerneskade kan katten oppføre seg annerledes, miste koordinasjonen eller endre personlighet.4 Hvis dette skjer, er det beste du kan gjøre å sørge for et kjærlig og støttende miljø, redusere stressfaktorer og eliminere uforutsigbare hendelser så mye som mulig. Vær oppmerksom på kattens begrensninger og legg til rette for en livsstil som fungerer innenfor disse.

Akutte sykdommer, betennelser, svulster eller giftstoffer kan være livstruende, og prognosene avhenger av behandlingsalternativene. Anfallslidelser kan ofte håndteres med livslang medisinering. Senilitet er uhelbredelig, men noen eldre katter kan opprettholde en god livskvalitet med støttende behandling.

Hvordan du kan forebygge uhensiktsmessig mentalisering

Selv om det er lite du kan gjøre for å forhindre hjerneskade, anfallssykdommer eller senilitet, kan du bidra til å støtte en god hjernehelse i kattens utviklingsår. Tidlig ernæring har stor innvirkning på kattungens utvikling, så gi kattungen mat av høy kvalitet. Gi også kattungen muligheter til å trene og skjerpe ferdighetene sine, slik at den senere får bedre koordinasjonsevne.

Begrens også kattens tilgang til giftstoffer som rottegift, rengjøringsmidler, gjødsel, giftige hageplanter og plantevernmidler.

Hvis du mistenker at kjæledyret ditt er sykt, må du ringe veterinæren umiddelbart. Ved helserelaterte spørsmål bør du alltid ta kontakt med veterinæren din, som har undersøkt kjæledyret, kjenner dets helsehistorie og kan gi de beste anbefalingene for ditt kjæledyr. Artikkelkilder Point Pet bruker kun kilder av høy kvalitet, inkludert fagfellevurderte studier, for å underbygge fakta i artiklene våre. Les vår redaksjonelle prosess for å lære mer om hvordan vi faktasjekker og sørger for at innholdet vårt er nøyaktig, pålitelig og troverdig.

 1. Diagnostisering av atferdsproblemer hos katter. Merck Veterinary Manual.

 2. Sykdommer i nervesystemet og effekter av skader hos katter. Merck Veterinary Manual.

 3. Kognitiv dysfunksjon. Feline Health Center, Cornell University College of Veterinary Medicine.

 4. Nevrologiske lidelser. Feline Health Center, Cornell University College of Veterinary Medicine.

Les mer  Demens hos katter
- Advertisement -